Hei!

Nämä ovat MLL:n Kauhavan paikallisyhdistys ry:n nettisivut

Järjestämme erilaisia tapahtumia ja tempauksia Kauhavalla!

MLL Perhekahvila

kokoontuu Kauhavan pääkirjastossa perjantaisin klo 10.00-12.00

Tule sinäkin mukaan ideoimaan ja toteuttamaan MLL:n toimintaa,

toimitaan yhdessä lasten, nuorten ja lapsiperheiden parhaaksi!

Seuraa myös facebook-sivujamme!

Tulossa Kaveriviikko viikolla 7

 

Kaveriviikolla harjoitellaan kaveritaitoja

Kaverisuhteilla on suuri merkitys lapsen ja nuoren kasvulle, sosiaalisille taidoille ja hyvälle itsetunnolle. Kavereiden kanssa koetaan yhteenkuuluvuutta, onnistumisia ja iloa. Päästäkseen ryhmään ja löytääkseen siinä paikkansa lapsi tarvitsee kaveritaitoja: taitoa kuulla toisia, ilmaista itseään sekä toimia rakentavasti vuorovaikutustilanteissa.

Kaveriviikolla tuetaan lasten ja nuorten osallisuutta

Lapselle ja nuorelle on tärkeää tuntea olevansa merkityksellinen osa ryhmää, kuten koululuokkaa tai vapaa-ajanryhmää. Kun lapset ja nuoret saavat itse ideoida ja tehdä, heidän itsetuntonsa vahvistuu sekä innostuksensa ja motivaationsa kasvavat. Onnistumiset ja kokemus toisten saman ikäisten ja aikuisen luottamuksesta vahvistavat uskoa omiin kykyihin.

 

Kaveriviikon materiaalia löydät jo täältä:

https://www.mll.fi/ammattilaisille/kouluille-ja-oppilaitoksille/kaveriviikko/

Liity MLL:n Kauhavan paikallisyhdistyksen jäseneksi yllä olevasta linkistä.